Svensken som ska hålla Frontex på mattan: ”Kan inte vara överallt”

ETC, 20 November 2023.

Support our work: become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

"I samband med att Grimheden tillträdde sin post år 2021 stärktes hans inflytande. Frontex ledning måste nu ta hans råd i beaktande. Tidigare var detta inget krav.

En som noga håller koll på Frontex förehavanden i Grekland och andra länder är Yasha Maccanico på organisationen Statewatch. Han säger att Jonas Grimheden är en man med ett svårt, nästintill omöjligt, uppdrag.

– Frontex är en myndighet vars principiella uppgift är att sätta stopp för så kallad illegal migration, med det ultimata målet att deportera så många som möjligt. Så det finns en hel del att kritisera, men Grimheden opererar också i en kontext där det är svårt att inte kränka vissa rättigheter eller acceptera att sådana sker.

Om inte, skulle Grimheden behöva driva ett flerfrontskrig för att göra förändringar på flera plan inom Frontex. Han har istället valt att laga efter läge, säger Yasha Maccanico.
– Han vill inte ställa till för många problem.

Om denna hållning kan man enligt Yasha Maccanico tycka vad man vill. Men om Frontex skulle ha en chef för mänskliga rättigheter som ständigt rör om i grytan skulle det kunna försvåra myndighetens arbete i vissa länder.

– Frontex är beroende av medlemsstaternas goda vilja och måste välkomnas av dem, säger han."

Full article here (paywall).

Our work is only possible with your support.
Become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error