Föräldrar till barn med Downs syndrom riskerar sparken i Turkiet

Arbetet, 30 November 2021.

"Han är en av författarna bakom rapporten Algorithmic persecution in Turkey´s post-coup crackdown, som har tagits fram av den Brysselbaserade tankesmedjan Statewatch som övervakar efterlevnaden av medborgerliga rättigheter i Europa.

Emre Turkut säger att algoritmen som myndigheterna använder har 200 olika indikatorer som poängsätts.

Att ha ett barn med Downs syndrom ger föräldern ett högt poängtal.

– Det beror på att Gülenrörelsen är en religiös rörelse där många väljer att inte göra abort. Det kan därför vara en indikator på att en person sympatiserar med rörelsen."

Full article here.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error