USA krever fri adgang til å søke i norske registre

Bergens Tidende, 1 January 2024.

Support our work: become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

"Ved å søke i norske og andre lands registre, vil USA kunne undersøke folk langt grundigere. Dermed kan de også nekte flere uønskede tilreisende innreise.

I et dokument skriver Department of Homeland Security at myndighetene vil kunne søke i relevante straffesaks-, terrorist- og identitetsregistre.
Ved treff skal de kunne hente ut store mengder personlige data om reisende.

Som motytelse tilbyr USA blant annet søk i sikkerhetsdepartementets egne databaser. De inneholder 1,1 milliarder registreringer om 270 millioner  personer, ifølge et faktaark laget av amerikanske myndigheter. Det er offentliggjort av menneskerettighetsorganisasjonen Statewatch."

Full story here (paywall), citing this report.

Our work is only possible with your support.
Become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error