Frontex is een oncontroleerbaar beest geworden

An article in De Groene Amsterdammer refers to Statewatch's report Deportation Union to highlight the inflation of Frontex's powers, even as human rights are systematically ignored.

Support our work: become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

"Grote zorgen maakt Gionco zich over de toegenomen rol in het terugkeerbeleid. ‘Om een idee te geven: sinds 2007 deporteerde Frontex volgens Statewatch vijftigduizend mensen. Het doel van het nieuwe migratiepact is dat Frontex datzelfde aantal per jaar zal uitzetten’, zegt Marta Gionco. ‘Dat is echt heel zorgelijk. Onduidelijk is hoe hun rechten worden gewaarborgd.’"

Full article here.

Our work is only possible with your support.
Become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error