Great Britain rules EU list of terrorist groups


"Great Britain has a dominating influence on what organisations that are to be regarded as terroristorganisations on the new European Union list. When EU made a new list a month ago eleven new organisations was added. All of those who had their origin outside EU was suggested by Great Britain, in some cases in co-operation with india, Turkey and Iran.

The list of so called terrorist organisations is produced by co-operation between intelligence in different countries.!
Storbritannien styr EU:s terrorlista

"Storbritannien har ett dominerande inflytande på EU:s terrorlista. När EU upprättade en ny lista för en månad
sedan tillkom elva nya grupper.

Samtliga som kom från länder utanför EU hade föreslagits av Storbritannien, i några fall i samarbete med Indien,
Turkiet och Iran, uppger Ekot. Terrorlistan är till stor del ett samarbete mellan olika länders under-rättelsetjänster."

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error