Sweden joins the Netherlands court case against the Council on access to documents

Today (28.9.00) the Swedish government announced that it would join the Netherlands in their court case against the Council of the European Union against the "Solana Decision". The text of the announcement is below.

Support our work: become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

Press release, see:

"Pressmeddelande

2000-09-26

Magnus Ljungkvist
Pressekreterare
08-405 49 42
070-543 20 51

Helena Jäderblom
Ämnesråd
08-405 46 50

Johan Wilhelmsson
Ämnessakkunnig
08-405 49 77

Sverige stöder Nederländernas stämning av rådet

Nederländerna har beslutat att stämma ministerrådet för beslutet att undanta vissa kategorier av dokument på försvarsområdet från reglerna om handlingsoffentlighet i rådet. Sverige röstade emot rådets beslut. Sverige anser att varje dokument skall prövas för sig och motsätter sig att hela kategorier av dokument undantas. I likhet med Nederländerna anser Sverige att rådsbeslutet var ett steg tillbaka när det gäller öppenheten i EU's institutioner.

Sverige avser att stödja Nederländernas talan i EG-domstolen.

Statsrådet Britta Lejon säger i en kommentar:
- Rådets beslut i somras var en stor besvikelse för Sverige. Vi
kommer inte att acceptera en liknande lösning i de nya regler om
handlingsoffentlighet som nu förhandlas. Det är en viktig markering
att i domstolen agera mot rådets behandling av frågan.

Sverige arbetar för att de nya reglerna om handlingsoffentlighet
under Amsterdamfördraget ska bli så bra som möjliga. Detta sker
framförallt genom förhandlingar med de övriga medlemsstaterna.
Statsrådet Lejon besöker under hösten de flesta medlemsstaterna och
institutionerna som en förberedelse för det svenska ordförandeskapet
våren 2001 och söka stöd för den svenska synen på öppenhet.

Our work is only possible with your support.
Become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error