Statewatch je u potrazi za informacijama o tajnosti i iznimkama vezanim uz sigurnost u predmetima odobravanja ulaska i boravka stranaca i predmetima azila

Topic
Country/Region
EU

Osobe koje su uključene u postupke odobravanja ulaska i boravka stranaca (u kontekstu međunarodne i privremene zaštite) i postupke azila mogu se susresti s raznim preprekama pravednom suđenju: nepoznat jezik, nedostatak pravne pomoći i ograničena mreža potpore. Uz to, postoji mogućnost da će, pri odbijanju njihovih zahtjeva ili pri onemogućavanju njihovog ulaska u područje države, biti korišteni tajni dokazi. U nastojanju da prikupi dodatne informacije o opsegu ovog problema i mogućnostima zaštite koje im pruža pravo zaštite osobnih podataka, Statewatch je izradio upitnik u svrhu prikupljanja dokaza od samih osoba zahvaćenih ovim problemom, odvjetnika i udruga za potporu.

Support our work: become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

This article and the questionnaire are also available in: Deutsch / Ελληνικά / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Polski

Ovdje možete pronaći upitnik

Prijenosi osobnih podataka

Ukrajinski aktivist koji živi u Poljskoj dobio je zabranu ulaska u područje Schengena. Britanski novinar zadržan je na talijanskoj granici i zabranjen mu je ulazak u područje Schengena na razdoblje od 10 godina. Saharawi aktivistu koji je živio u Italiji s dozvolom boravka kao dijete uskraćena je viza. Tražitelj azila (međunarodne zaštite) označen je kao sigurnosna prijetnja u međunarodnoj bazi podataka, a ciparske vlasti – gdje je zatražio zaštitu – prihvatile su takvu procjenu.

U svakom od ovih slučaja, osobama o kojima se radilo rečeno je da su informacije na temelju kojih je izvršeno njihovo zadržanje ili im je zabranjen ulazak tajne, čime im je onemogućeno osporavati takve odluke na učinkovit način. Kao što je rekla Gruša Matevžič iz Mađarsko helsinškog odbora, sudovi „prečesto uzimaju zdravo za gotovo procjenu sigurnosnih agencija o tome predstavlja li netko prijetnju nacionalnoj sigurnosti te ne propitkuju takvu procjenu.“

Koliko još ima ovakvih slučajeva? I može li pravo zaštite osobnih podataka biti sredstvo za borbu protiv tajnosti u tim slučajevima? Projekt Statewatcha nastoji odgovoriti na ova pitanja, a upitnik koji je danas objavljen traži povratne informacije od zahvaćenih osoba – tražitelja međunarodne i privremene zaštite, odvjetnika, udruga za potporu i drugih aktera.

Ukidanje granica za razmjenu informacija

Trend koji je zajednički EU politikama kroz posljednjih 20 godina jest razvoj baza podataka i informacijskih sustava koji skladište informacije o migrantima i tražiteljima međunarodne zaštite (azila), kako bi provedbena tijela i pripadnici granične straže mogli pristupiti takvim informacijama.

Također, postoji sve veći nagon prema razmjeni takvih informacija ne samo među vlastima EU, već i među vlastima EU i njihovim pandanima u trećim državama – ovlasti Europola na razmjenu informacija izvan EU povećane su, plan o „razmjeni informacija vezanih uz sigurnost“ je u postupku nastajanja, a javila su se i pitanja o prijenosu podataka iz država Balkana kroz Frontex.

Zaštita osobnih podataka: prava na papiru, no koja su postojeća pravna sredstva u praksi?

Jedno od osnovnih načela prava zaštite osobnih podataka jest pravo pojedinaca na pristup njihovim osobnim podacima koje netko posjeduje, što uključuje pravo na ispravak ili brisanje netočnih ili nezakonito pribavljenih podataka.

Sud Europske Unije (SEU) definirao je osobni podatak kao „podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi“ te je potvrdio da pravo na pristup „nije ograničeno na podatke koji su osjetljivi ili privatni, već potencijalno može obuhvatiti razne vrste podataka, ne samo objektivne, već i subjektivne, u obliku mišljenja i procjena.“

Ovakva široka definicija ključna je u kontekstu predmeta vezanim uz nacionalnu sigurnost, gdje procjena rizika koji pojedinac predstavlja za nacionalnu sigurnost može biti temeljena ne samo na konkretnim činjenicama, već i na pogledima i mišljenjima državnih dužnosnika.

Prema novom EU zakonodavstvu, svaki tražitelj međunarodne zaštite (azila) za kojeg je utvrđeno da predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost bit će podvrgnut ubrzanom postupku donošenja odluka, čime će se umanjiti postojeća procesna prava takvih pojedinaca, a izgledno je i da će takvi postupci uključivati zadržavanje i deportaciju. Stoga, mogućnost učinkovitog osporavanja ovakvih procjena mogla bi postati još važnija u godinama koje dolaze.

SEU je također odlučivao o pravu na učinkoviti pravni lijek za pojedince čiji su podaci dijeljeni preko državnih granica.

Točnije, kada je Nizozemska odbila zahtjeve za izdavanje schengenske vize na temelju informacija koje je zaprimila od drugih država, taj je Sud utvrdio da da država koja odbija takve zahtjeve mora o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva barem o konkretnim razlozima odbijanja zahtjeva i o državi ili državama koje su se protivile odobravanju zahtjeva, kako bi se omogućilo učinkovito osporavanje takve procjene.

Također, moguće je da će državne vlasti i sudovi morati procjenjivati stvarnu učinkovitost pravnih sredstava na raspolaganju pojedincima u drugoj državi članici EU ili rizik od lošeg postupanja i kršenja ljudskih prava pojedinaca, kao i – kada su podaci o pojedincima stigli od države koja nije članica EU – ima li ta država uspostavljen pravni okvir zaštite osobnih podataka sa jednakim standardom zaštite kao i pravo EU.

Sudska praksa SEU o pristupu dokazima u slučajevima vezanim uz nacionalnu sigurnost postoji već više od desetljeća i jasno utvrđuje da pravo na učinkoviti pravni lijek može biti ograničeno samo onoliko koliko je nužno i da podnositelj zahtjeva mora biti informiran barem o suštini razloga na temelju kojih je odluka o odbijanju zahtjeva donesena.

SEU je također razjasnio da nacionalni sudovi imaju dužnost izvršiti temeljitu individualnu procjenu svakog pojedinog slučaja – primjerice, pojedinac može biti zadržan samo u slučaju da njegovo ponašanje predstavlja „ istinsku, trenutnu i dovoljno ozbiljnu prijetnju koja pogađa neki temeljni interes društva ili unutarnju ili vanjsku sigurnost države članice o kojoj se radi.“

Pristup osobnim podacima

Istovremeno, pravo osoba o čijim se osobnim podacima radi da zatraže pristup tim podacima rijetko se koristi. Izvješćem o Schengenskom informacijskom sustavu II iz 2014. godine – o bazi podataka u kojoj se spremaju upisi o zabranama ulaska u područje Schengena, zajedno sa nizom drugih podataka – utvrđeno je da su „pojedinci o čijim se osobnim podacima radi podnijeli mali broj zahtjeva za pristup tim podacima prilikom ostvarivanja svojih prava u usporedbi s brojem unosa zabrana ulaska.“

Istim je izvješćem utvrđeno kako većina država nije navela razloge za odbijanje pristupa osobnim podacima – što predstavlja praksu koja će se morati promijeniti nakon prošlogodišnje presude SEU u kojoj je taj Sud utvrdio da se državne vlasti ne mogu oslanjati na općenito odbijanje pristupa podacima.

Nadalje, pojedincu također mora biti omogućeno uložiti žalbu sudskom tijelu koje može „preispitivati ne samo postojanje, već i osnovanost razloga na temelju kojih je ograničen pristup podacima, kao i ispravnost postupanja nadzornog tijela pri ispitivanju zakonitosti obrade podataka.“

Statewatch Vas traži za pomoć pri prikupljanju informacija

Statewatch je izradio upitnik kako bi prikupio više informacija o predmetima u kojima je pojedincima uskraćen pristup informacijama na temelju kojih su označeni kao prijetnja sigurnosti i u kojima im nije omogućen pristup učinkovitom pravnom lijeku.

Prikupljeni rezultati koristit će se za informirano provođenje daljnjeg istraživanja o tome kako bi se pravo zaštite osobnih podataka moglo najbolje iskoristiti kako bi se osiguralo prava na učinkovit pravni lijek, te kako bi se proizvele informacije i obrazovni materijali namijenjeni za pomoć odvjetnicima, zaposlenicima koji pružaju potporu pogođenim pojedincima, kao i samim pogođenim pojedincima.

Ovdje možete pronaći upitnik

Our work is only possible with your support.
Become a Friend of Statewatch from as little as £1/€1 per month.

 

Spotted an error? If you've spotted a problem with this page, just click once to let us know.

Report error